Algemene voorwaarden

1. Hoewel aan de inhoud van deze website de nodige zorg wordt besteed, aanvaardt John Miller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van informatie op deze website, of van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. 

2. John Miller mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen zonder voorafgaande bekendmaking.

3. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij vanuit de website verzendt. Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, behoudt John Miller zich het recht voor om de deelnemer de toestemming tot de website en/of het gebruik van bepaalde daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

4. Kleuren van afgebeelde shirts kunnen afwijken van de werkelijkheid.